top of page

Genderové problémy ve sportovním sektoru a workshop o dvou kariérách

( 21/07/2023 )

Workshop na téma „Genderové otázky a duální kariéra ve sportovním sektoru“ se zaměřil na výzvy, kterým čelí sportovci při slaďování své sportovní kariéry s ostatními aspekty jejich života, zejména pokud jde o rovnost pohlaví a inkluzivitu. Na workshopu se sešli sportovci, trenéři, sportovní administrátoři a odborníci na genderová studia, aby podpořili diskuse, sdíleli zkušenosti a navrhli strategie pro vytvoření inkluzivnějšího a podpůrnějšího sportovního prostředí.

Zpráva z workshopu Genderové problémy a dvojí kariéra ve sportovním sektoru

obrázek.png
Mardin 1. setkání centra mládeže out.jpeg
Mardin zahajuje meeting.jpeg

Sledujte nás na sociálních sítích!

  • Youtube
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page